PISF

PROGRAMY OPERACYJNE

Polski Instytut Sztuki Filmowej udziela dotacji i pożyczek, działając w ramach czterech programów operacyjnych i tworzących te programy priorytetów. W 2019 roku na realizację swoich zadań przeznaczy w sumie 146,6 mln zł.


ROZWÓJ PROJEKTU

Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera produkcję filmową na każdym etapie powstawania filmu. W ramach programu operacyjnego Produkcja filmowa przyznaje stypendia scenariuszowe oraz środki finansowe na development i produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W ramach priorytetu Rozwój projektu PISF przyznaje pieniądze na realizację prac wstępnych prowadzących do wyprodukowania filmu, takich jak przygotowanie planów finansowych, dokumentacji scenograficznej, poszukiwanie inwestorów i koproducentów, pisanie scenariusza, script doctoring, przygotowanie storyboardu, projektów plastycznych, wykonanie próbnych zdjęć, produkcja pilota, zwiastuna i innych. Dofinansowanie PISF nie może przekraczać 50% planowanych  kosztów przedsięwzięcia dla filmów zwykłych (normalnych) i 70% – dla  filmów trudnych,  z uwzględnieniem limitów kwotowych ustalonych w Programach Operacyjnych na dany rok. Pozostała część środków potrzebnych na rozwój projektu musi pochodzić z innych źródeł (wkład własny producenta, koproducentów, sponsorów czy inwestorów), przy czym wkład rzeczowy może stanowić najwyżej 50% łącznej wartości tych środków.

PRODUKCJA FILMOWA

Dofinansowanie PISF udzielone w ramach priorytetów Produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych nie może przekraczać 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia oraz limitów kwotowych wyszczególnionych w tabeli poniżej. Wyjątkiem jest projekt filmu trudnego, który może otrzymać dofinansowanie sięgające nawet 70% kosztów produkcji. Wnioskując o dofinansowanie produkcji, producent zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% wnioskowanego dofinansowania z PISF. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy, przy czym udział wkładu rzeczowego nie może być wyższy niż 95% wartości całego wkładu własnego producenta.

KOPRODUKCJE MIĘDZYNARODOWE

Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera produkcję projektów filmowych z udziałem producentów zagranicznych. Minimalny wkład (finansowy lub finansowo-rzeczowy) strony polskiej musi jednak wynosić co najmniej 10% w przypadku koprodukcji dwustronnej i 5% w przypadku koprodukcji wielostronnej. Dofinansowanie takiego właśnie projektu, tj. koprodukcji mniejszościowej przez PISF pociąga za sobą bezwzględną konieczność wydatkowania co najmniej 80% dotacji na terenie Polski. Określony jest również minimalny wkład artystyczny – w przypadku koprodukcji mniejszościowej konieczne jest:

  • film fabularny – zaangażowanie przynajmniej jednego z wymienionych polskich twórców: reżyser scenograf, operator zdjęć, montażysta, scenarzysta, aktor lub aktorka w roli głównej lub zaangażowanie trzech z wymienionych twórców: VFX supervisior, kompozytor, główny realizator dźwięku, charakteryzator, kostiumograf, jeden aktor/-ka drugoplanowy/-a (dwóch aktorów drugoplanowych / dwie aktorki drugoplanowe wymagają zaangażowania dwóch dodatkowych osób spośród wymienionych);
  • film dokumentalny – wykorzystanie przynajmniej jednego z następujących elementów: materiał z polskich archiwów filmowych, udział polskiego bohatera lub zatrudnienie do produkcji polskiego autora zdjęć lub polskiego montażysty, dominująca tematyka związana z Polską (historycznie lub geograficznie);
  • film animowany – zaangażowanie przynajmniej jednego z wymienionych polskich twórców: reżysera animacji, autora scenopisu obrazkowego, tzw. storyboardu, autora projektów plastycznych, oraz wykonanie 30% animacji w Polsce.

Ponadto producent wiodący przedsięwzięcia musi wykazać się uznanym dorobkiem producenckim, a wniosek o dofinansowanie mniejszościowej koprodukcji międzynarodowej musi być złożony przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. W przypadku koprodukcji mniejszościowej limit dotacji wynosi 70% i jest obliczany od finansowania strony polskiej.  Dofinansowanie nie przekracza też limitów kwotowych ustalonych w Programach Operacyjnych na dany rok. Wyjątkiem są projekty reżyserowane przez polskich twórców – tutaj limity procentowe obliczane są od całości budżetu filmu. Takie projekty mogą też starać się o dofinansowanie w ramach priorytetu Rozwój projektu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trzech sesjach w ciągu roku:

  • sesja 1/2019: od 14 do 24 stycznia 2019
  • sesja 2/2019: od 20 do 27 maja 2019
  • sesja 3/2019: od 2 do 9 września 2019

Wyjątkiem jest program operacyjny Promocja polskiego filmu za granicą, w ramach którego można wnioskować o dofinansowanie przez cały rok.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną, pod adresem https://wnioski.pisf.pl. Zgłoszone projekty oceniane są przez komisje ekspertów powołanych spośród przedstawicieli polskiego przemysłu filmowego, ale ostateczna decyzja należy do Dyrektora PISF. Na wyniki oceny i decyzję o dofinansowaniu trzeba czekać do 90 dni. Decyzja jest ważna przez sześć miesięcy i jej ważność, na mocy decyzji Dyrektora PISF, może być przedłużona maksymalnie o kolejnych sześć miesięcy.

Polski Instytut Sztuki Filmowej
00-412 Warsaw, ul. Leona Kruczkowskiego 2
tel. +48 22 102 64 00
pisf@pisf.pl, www.pisf.pl

Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych
tel. +48 22 102 64 88
produkcja@pisf.pl

Ciasteczka

Informujemy, że strona filmcommissionpoland.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny Film Commission Poland bez zmian ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie tych plików. Jednocześnie informujemy, że możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności

×