KOMISJE FILMOWE

Film Commission Poland jest instytucją powołaną do promocji polskiego sektora audiowizualnego i polskich lokacji filmowych oraz pierwszym punktem kontaktowym dla osób i firm zainteresowanych realizowaniem produkcji filmowej w Polsce. Udziela informacji, wskazówek i wsparcia, także w odniesieniu do regionów, które nie posiadają rozwiniętych struktur filmowych.

Film Commission Poland 

W Polsce działa obecnie 7 komisji regionalnych, które swoim zasięgiem obejmują województwa małopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie, wielkopolskie oraz podkarpackie.